SiS logotyp

Det här är SiS ungdomsvård

Varje år placeras drygt tusen ungdomar hos SiS, de flesta med stöd av LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Utagerande beteende, våld, missbruk och kriminellt beteende är vanliga orsaker till placering. Socialtjänsten utreder vilket behov av vård den unge har och lämnar en begäran om tvångsvård till förvaltningsrätten som fattar beslut om omhändertagandet. Hos SiS får den unge en behandlingsplan som vi utformar tillsammans med hen, familjen och socialtjänsten. Behandlingen utgår från den enskildes behov. Alla ungdomar har rätt att få skolundervisning.

Det här är SiS ungdomsvård

Nyheter

 • Ny chef på SiS ungdomshem Nereby

  2 mars 2015 PressmeddelandeHans Bishop heter den nya institutionschefen på SiS ungdomshem Nereby i Harestad, Kungälv. Han har arbetat elva år med ungdomsvård inom Statens institutionsstyrelse.

  Ny chef på SiS ungdomshem Nereby
 • SiS begär granskning av IVO

  23 februari 2015 Aftonbladet publicerar i dag uppgifter om en ungdom som tidigare har varit placerad på SiS institution. Uppgifterna rör påstådda missförhållanden i ett ärende inom socialtjänst och på institution. SiS tar allvarligt på uppgifterna och har därför gjort en lex Sarah-anmälan till IVO.

  SiS begär granskning av IVO
 • Ny chef på SiS ungdomshem Fagared

  16 februari 2015 PressmeddelandeMarcus Lindberg heter den nya institutionschefen på SiS ungdomshem Fagared. Han har arbetat både inom ungdomsvård och inom missbruksvård under sina år på SiS. Skolan ser Marcus Lindberg som en framgångsfaktor för SiS ungdomar och något han kommer att prioritera som chef.

  Ny chef på SiS ungdomshem Fagared
Fler pressmeddelanden Fler nyheter

Samverkan i skolan

grafisk bild av samverkansmodell

Inom SiS pågår ett projekt för att, tillsammans med placerande kommuner, utveckla en modell som ska ge placerade barn och ungdomar en sammanhängande skolgång. Kommuner som vill veta mer om denna skolsamverkan kan skicka in en intresseanmälan.

SiSam - en samverkansmodell

Beställ böcker gratis

Skrivarböcker LVU 2014 och LVM 2013

När de ungdomar och vuxna som vårdas hos SiS får möjlighet att skriva om sina liv så blir det berättelser om uppgivenhet, hopp, längtan, ånger och kärlek. Vi publicerar texterna i böcker som du kan beställa gratis.

Beställ böcker

Ansök om forskningsbidrag

Nu är det dags att ansöka om bidrag till forskning inom ungdomsvård och missbruksvård. Senast den 2 mars 2015 klockan 16:00 ska projektskisser ha kommit in till SiS.

Ansök om bidrag till forskning