Jag godkänner
Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

5 2017 Personer utskrivna från SiS LVM-hem 2016 En tabellsammanställning av DOK utskrivningsintervju

Utgivningsår: 2017

ISBN: 978-91-87053-48-1

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: Nr 5 2017

I denna rapport redovisas utskrivningsintervjuer som har gjorts i samband med att klienter skrivs ut från SiS LVM-institutioner. Syftet med de strukturerade DOK-intervjuerna är att klienterna ska få möjlighet att beskriva hur de har upplevt tiden på institutionen. I samband med varje intervju redogör även personalen för klientens vistelse. I tabellverket ingår uppgifter om totalt 845 enskilda klienter. Av dem är 545 män och 300 kvinnor.