Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

2/08 MTFC. Ett evidensbaserat manualstyrt behandlingsprogram

Författare: Lotta Höjman och Nick Dovik

Utgivningsår: 2008

ISSN:

Rapportserie: SiS följer upp och utvecklar

Rapportnummer: 2/08

Pris: 160 kr

Efterfrågan på evidensbaserade behandlingsmetoder för ungdomar med antisocial problematik är för närvarande stor. MTFC, Multidimensional Treatment Foster Care, en amerikansk behandlingsmodell som bygger på social inlärningsteori, är ett sådant manualstyrt evidensbaserat program, som nu har införts i Sverige och håller på att utvärderas. Utredningshemmet i Hässleholm har som första svenska institution blivit en certifierad MTFC-användare.

MTFC är en komplex modell där det vuxna nätverket med hjälp av ett professionellt behandlingsteam arbetar målinriktat på flera olika nivåer med att minska antisociala beteenden och hjälpa ungdomen att flytta hem till sina biologiska föräldrar efter ungefär ett års utredning och behandling utanför hemmet. Under själva behandlingen vistas den unge i ett professionellt fosterhem som har fått utbildning i behandlingsmodellen och får professionellt stöd.