Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

TFCO - Treatment Foster Care Oregon

TFCO är ett behandlingsprogram för unga med antisocialt och/eller kriminellt beteende. Ungdomar som behandlas med metoden flyttar efter utredning på ungdomshem till kvalificerade familjehem med tydlig gränssättning och vardagsrutiner, och begränsad kontakt med andra unga med problem. Ungdomarna och deras nätverk för stöd av TFCO-team som handleder familjehemmet, ger ungdomarna färdighetsträning och arbetar med individuell- och familjeterapi.

Målet är att den unge efter behandlingen ska flytta hem till sin familj.