Jag godkänner
Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

No Power No Lose

NPNL – No Power No Lose – är SiS program för effektiv konflikthantering. Det är framtaget för personal som arbetar direkt med klienter och ungdomar. Programmet omfattar en grundläggande orientering i affekt- och konfliktteori samt träning i de taktiska, mentala och kommunikativa färdigheter som krävs.

Inom SiS verksamhet finns typsituationer som innebär en ökad risk för att upptrappning och våld ska uppstå:

  • regelkonflikt
  • problembeteende
  • negativa besked
  • bråk mellan klienter
  • medicin- eller drogsökande situationer.

NPNL-programmet ger personalen kunskap om och träning i att hantera dessa typsituationer. Att exponeras för hot och våld kan leda till rädsla och stress vilket påverkar beslutsfattande och därmed hur man agerar.

När ungdomar och klienter blir våldsamma handlar det oftast om att de känner frustration och vanmakt. Genom rätt bemötande vid upptrappning kan personalen hjälpa en ofta stressad person att behålla eller återfå självkontrollen.

I akut farliga situationer ska personalen kontrollera situationen så att trygghet och säkerhet återställs.

Grundutbildning i NPNL omfattar en utbildningsdag. Dessutom ingår varje år fyra träningstillfällen.

Personalen får utbildning och träning i säkra beteenden, i hur man hanterar sin egen stress och hur man använder preventiva strategier för att undvika tvångsåtgärder. I utbildningen ingår också konflikthantering och fysiska interventioner samt nedtrappande kommunikation.