Jag godkänner
Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

MI - Motiverande samtal

Motiverande samtal (MI) används i behandlingen av alkohol- och drogberoende/missbrukande vuxna och ungdomar.

Att försöka hjälpa människor till förändring upplevs ofta som svårt och frustrerande eftersom många inte gör det som är bäst för dem. Motiverande samtal vänder i stället på perspektivet och frågar ”vad är det som får människor att faktiskt förändra sig och sina liv?”

Används i daglig samvaro och vid behandlingssamtal

Motiverande samtal, MI (Motivational Interviewing), används vid strukturerade behandlingssamtal och som ett allmänt förhållningssätt vid den dagliga samvaron med ungdomar och klienter på institution. Det huvudsakliga målet är att hjälpa människor att komma vidare i en förändringsprocess.

MI beskriver hur vi som rådgivare kan göra för att öka möjligheten till förändring hos klienten. Det handlar dels om att rådgivaren har en samarbetande stil och ser sig som en jämlik samarbetspartner, dels om att söka efter och locka fram klientens egna tankar och idéer om det aktuella beteendet och förändring av detta, och dels om respekt för klientens autonomi och egna förmåga.

Rådgivaren ska visa empati och undvika argumentation

I motiverande samtal finns några grundläggande principer:

  • Visa empati. Rådgivaren visar tydligt att hon vill och försöker förstå klienten, i första hand genom reflektioner och sammanfattningar.
  • Utveckla diskrepans. Rådgivaren hjälper klienten att bli medveten om en skillnad mellan hur det är och hur det borde vara utifrån klientens mål och värderingar. Detta är en stark drivkraft för att börja en förändring, förutsatt att klienten har förmåga att genomföra förändringen.
  • Undvik argumentation. Klientens motstånd respekteras som ett naturligt uttryck för dennes oro eller skepsis inför en förändring. Om rådgivaren argumenterar emot ökar motståndet hos klienten.
  • Stödja självtillit. Rådgivaren ska visa att hon tror på klientens förmåga att klara av en förändring. Rådgivaren visar också att hon ser och uppskattar klientens ansträngningar. Denna tro på att förändring är möjlig ökar motivationen.