Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Komet - KOmmunikationsMETod

Komet är ett träningsprogram för föräldrar till ungdomar med normbrytande beteende – föräldrar som ofta kommer i konflikt med sin ungdom och har svårt att hantera situationen på ett konstruktivt sätt.

Programmet syftar till att minska ungdomarnas problembeteende genom att hjälpa föräldrarna till strategier och öka deras färdigheter när det gäller att bemöta ungdomen, samt till att förbättra samspelet mellan ungdom och förälder.