Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Komet

Komet är ett föräldraträningsprogram med mål att stärka relationen mellan föräldrar och ungdom, förbättra kommunikationen och stötta föräldrar i ett lugnare och tryggare föräldraskap.

Programmet vänder sig till föräldrar med ungdomar i åldern 12–18 år, som ofta hamnar i konflikt med sin ungdom och har svårt att hantera situationen på ett bra sätt. Det har även visat sig kunna minska ungdomars antisociala och utagerande beteende genom att föräldrarna lär sig bättre färdigheter och strategier i bemötandet av sina barn/ungdomar.

Komet står för KOmmunikationsMETod, är manualbaserat och bygger på momenten umgänge, kommunikation, problemlösning och kontrakt. Det är ett evidensbaserat svenskt program som stöder sig på internationell forskning om samspel mellan förälder och barn. Grunden är kognitiv beteendeterapi (KBT) och social inlärningsteori. Det är Karolinska Institutet (KI) som ansvarar för programmet och SiS nationella utbildare (=utbildar SiS Komet-gruppledare) har utbildats på KI.

Övningar och hemläxa

På SiS kan Komet ske enskilt, i par eller i grupp tillsammans med andra föräldrar. Träffarna leds av en eller två Komet-gruppledare. Gruppledarna undervisar i de olika momenten och färdigheterna. Man diskuterar och prövar, genom exempelvis rollspel, olika föräldrafärdigheter som skulle kunna förbättra kommunikationen och relationerna inom familjen. Vid varje träff övas en färdighet som sedan praktiseras som hemläxa mellan träffarna. Föräldrarna lär sig hur deras beteenden påverkar ungdomens.

Momentens innehåll:

  • Umgänge handlar om att öka positiv samvaro mellan föräldrar/er och ungdom genom att göra roliga aktiviteter tillsammans, äta måltider, titta på TV osv.
  • Kommunikation innebär att föräldrarna ökar sin positiva uppmärksamhet och minskar tillsägelser, tjat och kritik. Det handlar om att välja sina strider för att minska onödiga konflikter.
  • Problemlösning betyder att föräldrar diskuterar problem med ungdomen och försöker nå gemensamma överenskommelser.
  • Kontrakt innebär att komma fram till regler som ska gälla i och utanför hemmet.

Komet består i sin ursprungliga version av nio träffar men går också att genomföra under cirka fem längre träffar.