Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Komet

Komet är en manualbaserad föräldrautbildning som syftar till att förbättra relationerna inom familjen. Metoden vänder sig till föräldrar med utagerande och våldsamma barn och ungdomar i åldern 11–18 år.

Komet står för KOmmunikationsMETod och är en manualbaserad föräldrautbildning som bygger på momenten samvaro, kommunikation, problemlösning och kontrakt.

Övningar och hemläxa

Föräldrautbildningen sker enskilt eller i grupp tillsammans med andra föräldrar och med en eller två gruppledare. Tillsammans diskuterar och prövar man olika sätt att förbättra relationerna inom familjen. Vid varje träff övas en färdighet och denna praktiseras som hemläxa mellan träffarna.

Momenten och deras innehåll:

  • Samvaromomentet handlar om att öka tiden som förälder och barn tillbringar tillsammans.
  • I kommunikationsmomentet arbetar man med att öka den positiva uppmärksamheten och samtidigt minska tillsägelser, tjat och bråk och att välja sina strider för att minska onödiga konflikter.
  • Problemlösningsmomentet innebär att man diskuterar problem med den unge för att nå gemensamma överenskommelser.
  • I kontraktsmomentet ska man tillsammans med den unge komma överens om regler i och utanför hemmet.

Föräldragruppen träffas totalt nio gånger.