Jag godkänner
Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

FFT - Funktionell familjeterapi

FFT, Funktionell familjeterapi, syftar till att förändra mönster hos den unge och hans eller hennes familj. Genomförs med ett tiotal samtal under en period av några månader.

FFT används i behandlingen av familjer med utagerande och våldsamma barn och ungdomar i åldern 11–18 år.

Ska stärka banden inom familjen

FFT fokuserar på att stärka banden inom familjen och skapa positiva relationer för att ändra familjemedlemmarnas beteende. Målet är att familjen ska hitta nya sätt att hantera olika situationer som uppstår i familjen, så att den unge och hans/hennes familj ska kunna leva ett bra liv tillsammans utan konflikter, droger, kriminalitet och skolproblem.

Behandlingen delas in i tre faser:

  • I motivationsfasen skapar terapeuten en allians med familjen.
  • I beteendeförändringsfasen är målet att familjen ska få nya färdigheter för att hantera situationer.
  • I generaliseringsfasen stabiliseras förändringen och kopplas till tänkbara framtida situationer.

En familjeterapeut planerar tillsammans med familjen behandlingen och träffar familjen i hemmet 8–12 gånger under 2–4 månader. Terapeuten samtalar med den unge och dennes familj utifrån en FFT-manual. Samtalen spelas in på video och analyseras av ett FFT-team som planerar den fortsatta behandlingen.