Jag godkänner
Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

DBT - Dialektisk beteendeterapi

DBT används i behandlingen av klienter och ungdomar som har svårt att reglera känslor och impulser och svårt att hantera relationer. DBT används också i behandlingen av personer som har självskadebeteende och till exempel skär sig själva.

Behandlingen genomförs i flera steg. I början prioriteras behandlingen av sådant beteende som innebär att klienten inte vill delta i terapin. Man arbetar med att han/hon ska hålla överenskommelser om att vara med vid terapisessionerna och sköta sina hemuppgifter.

Förändra beteenden och tankar som skapar svårigheter

Målet är att klienten ska förändra de beteenden, känslor och tankar som skapar svårigheter och inre smärta. Behandlingen ska hjälpa klienten att lära sig de färdigheter som han/hon behöver och använda sig av dessa i sitt dagliga liv.

Personalen har en omfattande kontakt med klienten i form av individualterapi, färdighetsträning i grupp och telefonstöd. I individualterapin lär sig klienten att använda sina nya färdigheter och kan, mellan besöken, ha telefonkontakt i krissituationer för att få vägledning.

Färdighetsträning i grupp omfattar fyra avsnitt:

  1. att vara medvetet närvarande (att vara uppmärksam och närvarande i nuet)
  2. att hantera relationer (att kunna skapa och behålla relationer till andra)
  3. att reglera känslor
  4. att stå ut när det är svårt (att stå ut i svåra situationer utan att ta till destruktiva metoder)