Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

ÅP - Återfallsprevention

ÅP används i behandlingen av alkohol- och drogberoende hos vuxna och ungdomar. Programmet syftar till att främja beteendeinriktade och kognitiva färdigheter för att undvika återfall i missbruk. De beteendemässiga färdigheterna handlar bland annat om att kunna tacka nej till alkohol och/eller droger. De kognitiva färdigheterna handlar om att öka förmågan att känna igen, undvika och hantera risksituationer för återfall.

Målet är att individen ska klara av att leva utan alkohol och droger och att göra eventuella återfall så korta och lindriga som möjligt.