Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Återfallsprevention

Återfallsprevention används i behandlingen av alkohol- och drogberoende vuxna och ungdomar.

Återfallsprevention är en metod som utgår från att tolkningen av en händelse (en tanke) leder till en känslomässig reaktion som leder vidare till en handling. Metoden syftar till att klienten ska kunna leva nyktert/drogfritt och att göra eventuella återfall så korta och lindriga som möjligt.

Kurser individuellt eller i grupp

Kurserna i Återfallsprevention kan hållas individuellt eller i grupp, men metoden är klientcentrerad vilket innebär att varje deltagare får identifiera sina egna individuella risksituationer och handlingsmönster.

En kurs i Återfallsprevention består av åtta obligatoriska kärnsessioner.

Deltagarna får bland annat lära sig:

  • Att identifiera sina egna högrisksituationer
  • Att hantera sug efter alkohol/droger
  • Att tacka nej (tränas bland annat i form av rollspel)
  • Att uppmärksamma tidiga varningssignaler
  • Att lösa problem
  • Att upprätta en nödplan och skriva ett så kallat stoppkort för ”nödsituationer”.

Manual för slutenvård

SiS har tagit fram en manual som är anpassad för institutionsvård (slutenvård). Den innehåller också ett kapitel om Återfallsprevention för ungdomar.