Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

ART - Aggression Replacement Training

ART är ett preventionsprogram för ungdomar som har problem med impulskontroll och aggressivt beteende, vilket gör att de har svårt att hantera sociala situationer. Insatsen syftar till att förebygga och hejda fortsatt aggressivt beteende, öka sociala färdigheter och främja den emotionella utvecklingen hos ungdomen.

På längre sikt är syftet att förhindra återfall i normbrytande beteende.