Jag godkänner
Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

ACT - Acceptance and Commitment Therapy

Metoden ACT, Acceptance and Commitment Therapy, som är vetenskapligt förankrad, är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) och innebär att man lär sig hantera bland annat stress och ångest. Det är en kort, manualbaserad, intervention som består av åtta möten.

ACT bygger på tre delar:

  • Acceptera (eng. accept) det som du inte kan påverka
  • Välj (choose) det du vill göra
  • Agera (act).

Fokus i metoden ligger dels på att få klienten att se vad hon värdesätter och hur hon vill leva, dels på att hjälpa klienten att inse vad hon behöver ändra i sitt beteende för att kunna leva ett liv som känns meningsfullt.

Studier har visat att relativt korta ACT-behandlingar ger goda resultat när det gäller till exempel drogmissbruk, ångest, depression, självskadande beteenden, tvångssyndrom och för att hantera psykossymtom. Dessutom fortsätter behandlingseffekterna oftast att växa även efter avslutad behandling.