Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

ACT - Acceptance and Commitment Therapy

ACT är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) som innebär att man lär sig hantera bland annat stress och ångest. Fokus för behandlingen är hur individen vill leva sitt liv. Det handlar om att lägga om sitt perspektiv, att acceptera inre obehag och smärta för att kunna förändra och gå framåt i livet.

Studier har visat att relativt korta ACT-behandlingar ger goda resultat när det gäller till exempel drogmissbruk, ångest, depression, självskadande beteenden, tvångssyndrom och för att hantera psykossymtom. Dessutom fortsätter behandlingseffekterna oftast att växa även efter avslutad behandling.