Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Vård och behandling

Här hittar du information om metoder, program och vårdkoncept som vi använder i vården och behandlingen vid SiS institutioner.

Vi använder behandlingsmetoderna och behandlingsprogrammen när vi arbetar med enskilda klienter, med klienter i grupp eller med klienters familjer. Varje metod/program har sitt ursprung i väletablerade teoribildningar eller inriktningar.

Gemensamt för alla metoder och program är att alliansen, en fungerande kontakt mellan behandlare och klient, är en viktig förutsättning för att förändring ska kunna ske. 

Psykodynamisk terapi ska öka självkännedom

En annan behandlingsinriktning är psykodynamiskt terapi. Med hjälp av terapi klarlägger man de omedvetna krafter och konflikter i klientens inre som skapar eller bidrar till hans/hennes problem. Målet med behandlingen är att klienten ska få ökad självkännedom.

Metoder inom SiS missbruksvård

De metoder vi använder i missbruksvården utgår från Socialstyrelsens riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Vi använder främst metoderna Motiverande samtal (MI), Återfallsprevention (Återfallsprevention) och Acceptance Commitment Therapy (ACT).