Vi har placerat cookies på din dator för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer om cookies och personuppgifter.

Jag förstår

Vård och behandling

Collage - olika samtalssituationer

Här hittar du beskrivningar av ett antal metoder och program som används i vården och behandlingen vid SiS institutioner.

Behandlingsmetoderna och behandlingsprogrammen används i arbetet med enskilda klienter, klienter i grupp eller klienters familjer. Varje metod/program har sitt ursprung i väletablerade teoribildningar eller inriktningar.

Gemensamt för alla metoder och program är att alliansen, en fungerande kontakt mellan behandlare och klient, är en viktig förutsättning för att förändring ska kunna ske. 

KBT vanligaste behandlingsinriktningen

Den vanligaste behandlingsinriktningen inom SiS är kognitiv beteendeterapi (KBT). I KBT arbetar man både med kognitiva metoder, det vill säga metoder baserade på hur människan tänker, och på beteendemetoder, det hon faktiskt gör. Klient och behandlare arbetar tillsammans enligt en fastlagd struktur och med ett gemensamt formulerat mål för vad man vill uppnå med behandlingen. KBT ligger till grund för de flesta av de metoder som beskrivs här.

Psykodynamisk terapi ska öka självkännedom

En annan behandlingsinriktning är psykodynamiskt terapi. Med hjälp av terapi klarlägger man de omedvetna krafter och konflikter i klientens inre som skapar eller bidrar till hans/hennes problem. Målet med behandlingen är att klienten ska få ökad självkännedom.

Metoder inom SiS missbruksvård

De metoder vi använder i missbruksvården utgår från Socialstyrelsens riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Vi använder främst metoderna CRA, MI, Tolvstegsbehandling och Återfallsprevention.