Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS ungdomshem Lövsta

Institutionen är för närvarande stängd.

SiS ungdomshem Lövsta utanför Vagnhärad tar emot skolpliktiga flickor och pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.

Lövsta har i uppdrag att bedriva vård för ungdomar med särskilda vårdbehov.

Vi bedriver individuellt anpassad tvångsvård i form av

akutplaceringarutredningsplaceringarbehandlingsplaceringar.

I slutskedet av behandlingen har ungdomarna möjlighet att vistas i öppnare vårdformer.

Vi har en egen skola, Silleskolan, som ansvarar för undervisning av alla ungdomar på institutionens avdelningar. Alla elever får en pedagogisk utredning, så att det blir möjligt för oss att anpassa undervisning individuellt efter elevens förmåga till koncentration och uthållighet och möjligheter att klara uppgiften. Målet är att höja elevens grundkunskaper, öka elevens självkänsla och studiekompetens och ge alla möjlighet att få ett slutbetyg.

Kontakt

SiS ungdomshem Lövsta
Drottninggatan 4
753 10 Uppsala
Telefon växel: 010-453 49 00
Fax: 010-453 43 39

lovsta@stat-inst.se

Tillförordnad institutionschef: Karin Langeland

Målgrupp: Flickor och pojkar, skolpliktiga.