Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Registrera och ändra kontaktuppgifter

Här kan kommuner som har tecknat samverkansavtal med SiS inom ramen för SiSam - Strukturerad skolmodell för placerade barn - registrera och ändra kontaktuppgifter för utsedda kontaktpersoner.

Observera: Om en kontaktperson har slutat och ni ska registrera en ny kontaktperson är det viktigt att ni skriver in den tidigare kontaktpersonens namn i fältet Ersätter tidigare anmäld kontaktperson.

Uppgifterna granskas av SiS huvudkontor innan de läggs ut på SiSams sidor på SiS webbplats.

Ändringar av kontaktperson på ungdomshem

Om en kontaktperson på något av SiS ungdomshem har slutat går det bra att anmäla ny kontaktperson via e-post info[snabel-a]stat-inst.se. Skriv "Ändring av kontaktperson för SiSam" i ärendefältet. Ange

  • institutionens namn
  • namnet på den kontaktperson som har slutat
  • namn och titel på den nya kontaktpersonen.