Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Kontakt SPSM

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, erbjuder specialpedagogiskt rådgivning, statsbidrag, nätbaserad fortbildning och dialogkaféer till skolor, socialtjänst och SiS ungdomshem som behöver en fungerande samverkan när elever placeras. Här hittar du kontaktuppgifter till SPSM:s samordnare för SiSam.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM