Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Kontakt kommun

Kommunerna på den här sidan har tecknat ett avtal med SiS om att samverka och arbeta utifrån delarna i SiSam-modellen. Samverkansavtalet definierar ett arbetssätt för samverkan i form av beskrivna rutiner, ansvar och gemensamma dokument. Genom att underteckna avtalet förbinder sig parterna att arbeta utifrån delarna i modellen. Här hittar du kontaktuppgifter till kommunernas samordnare.

Kontakt SiSam-kommuner