Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS skola

bilden visar SiS-lärare och skådespelare som ska föreställa elever på SiS skolor i undervisningssituationer

Skolan spelar en central roll inom SiS ungdomsvård. Hos oss är det elevernas förutsättningar som formar undervisningen.  

Alla SiS ungdomshem har en skola med behöriga lärare, elevhälsa, studie- och yrkesvägledare och andra viktiga stödfunktioner. Skolan leds av en rektor som samordnar det pedagogiska arbetet.

SiS grundskolor har gemensam timplan om 23 timmar i veckan. Elever i gymnasieåldern blir erbjudna undervisning i gymnasiekurser i samma omfattning som grundskolans timplan. På våra ungdomshem finns sommarskola för elever som önskar och behöver det.

Vanlig skola - elever med stora behov

SiS skola är  väl förankrad i läroplaner och i skollagen. På så sätt är den som vilken skola som helst.
Samtidigt är skolan hos SiS en skola med ovanliga förutsättningar. Ungdomar som kommer till SiS kan ligga på olika utbildningsnivåer, men majoriteten har stora brister i sin skolgång. Inskrivningsintervjuer vi gör i ADAD visar att mer än hälften av ungdomarna har blivit avstängda någon gång, och lika många tycker själva att de misslyckats i skolan.
Många har tappat tron på sig själva som lärande individer.

En majoritet av ungdomarna hos SiS har minst en neuropsykiatrisk diagnos.

Små grupper - behoven får styra

På SiS skolor har vi hög lärartäthet. Det gör att vi kan undervisa i små grupper och anpassa undervisningen efter varje elevs behov och förutsättningar. Vårt utvecklingsarbete och vår kunskap gör att vi vet att det går att väcka motivation och lust att lära.  Även hos den som känner ett motstånd mot skolan.

Så här beskriver läraren Jon sitt arbete i SiS skola

En fysisk och social lärmiljö som fungerar

En inkluderande och tillgänglig lärmiljö är för oss en skola där alla elever kan lära sig att lära och växa individuellt och i samspel med andra. Vår skola ska stärka både elevens och gruppens skolidentitet och självkänsla.

Egen anpassad arbetsplats, inskärmning, strukturerad förvaring av material, bildstöd och konkreta hjälpmedel som exempelvis TimeTimer och plockmaterial gör inlärningen lättare för våra elever. 

Delaktighet, egna studiestrategier och inarbetade rutiner hjälper också till att stärka motivationen.

SiSam - för fortsatt skolgång utan avbrott

De flesta ungdomar går i skolan både före och efter tiden hos SiS och det är viktigt att skolgången löper på utan avbrott. Därför samarbetar vi med socialtjänsten och skolan i elevernas hemkommuner.

Läs mer om SiSam-modellen

 

Ladda ner foldern Vanlig skola ovanliga förutsättningar, två olika perspektiv

Läs mer om den strategiska utvecklingen av SiS skola 

Ladda ner ett faktablad om SiS skola