Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS-talks – vi bjuder på kunskap

bilden visar vinröd rektangel som är lutad åt vänster. I rektangeln står texten SiS-talks vi bjuder på kunskap. Bakom rektangeln är det svart bakgrundsfärg.

SiS är en expertmyndighet med kunskap inom en rad områden. Det är viktigt att vi delar med oss av den.

På den här sidan hittar du filmade föreläsningar om ämnen vi tror intresserar många. Varje föreläsning består av tre delar, som alla har lite olika fokus. Se alla, eller välj den du är särskilt intresserad av.

SiS-talks föreläsningsämnen

  • Implementering av MI i en stor organisation
  • En vanlig skola i en ovanlig miljö
  • Vård och behandling med hög säkerhet
  • Bemöta självskadebeteende i en låsbar miljö

Implementering av MI (Motiverande samtal) i en stor organisation

Kort om MI

 

Att införa nya arbetssätt

 

Här är våra framgångsfaktorer

 

En vanlig skola i en ovanlig miljö

Kort om SiS skola

 

Att motivera och sätta målen tillsammans

 

Det här hjälper oss att lyckas

 

Vård och behandling med hög säkerhet

Systematiskt säkerhetsarbete - vad är det?

 

Säkerhetskultur - när alla har en gemensam syn

 

Från projekt till verksamhet

 
Bemöta självskadebeteende i en låsbar miljö

Kort om självskadebeteende

 

Så kan det komma sig att man skadar sig själv

 

Bemötandet är viktigt i en låsbar miljö

 

Om cookies och visning av filmer

Observera att om du besöker den här sidan i din webbläsares InPrivate/inkognito-läge och/eller enbart har tillåtit användandet av nödvändiga cookies kan det medföra att du inte kan se filmerna som publiceras på denna sida.