SiS LVM-hem Rebecka/Ekebylund

SiS LVM-hem Rebecka/Ekebylund har verksamhet i Skå på Färingsö cirka två mil väster om Stockholm och i Rosersberg cirka fyra mil norr om Stockholm. Enhet Rebecka finns på Färingsö och enhet Ekebylund i Rosersberg. Institutionen tar emot kvinnor med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk, i kombination med psykisk ohälsa.

Enhet Rebecka

Rebecka på Färingsö tar emot yngre kvinnor med alkohol-, narkotika eller blandmissbruk i kombination med psykisk störning. Vi genomför utredningar och bedriver vård och motivationsbehandling av personer med missbruk och beroendeproblem. Att motivera till vård under frivilliga former är en grundläggande uppgift i vårt dagliga och direkta klientarbete.

Alla klienter får en kontaktperson i avdelningens personal. Kontaktpersonen ska vara ett stöd och hjälp under vårdtiden, till exempel när det gäller att motivera till och planera framtida vård.

Klientens vardagutgår från ett aktivitetsschema. Enskilda samtal, gruppverksamhet, fysisk träning och motivationsverksamhet är exempel på aktiviteter inom vårt motiverande vård- och behandlingsarbete. 

Enhet Ekebylund

Ekebylund i Rosersberg tar emot kvinnor som har ett alkohol- eller blandmissbruksproblem, ibland i kombination med psykisk störning och behov av viss omvårdnad. Vi jobbar utifrån kvinnors speciella behov på kvinnors villkor. Målsättningen är att kvinnorna ska få möjlighet att återhämta sig fysiskt och psykiskt från missbruket, för att kunna fortsätta till en behandling i frivillig form.

Planeringen av hur tiden på Ekebylund ska utformas sker i samråd med klienten och socialtjänsten, och vi försöker göra vårdtiden så kort som möjligt. De behandlingsmetoder som används är KBT-baserade.

I klientens individuella veckoschema ingår också aktiv fysisk rehabilitering och kartläggning av funktionsnivå samt träning av aktiviteter i dagligt liv (ADL).

Kontakt

SiS LVM-hem Rebecka/Ekebylund
Box 29, 178 21 Ekerö
Besöksadress: Hammargården 15, Skå
Telefon växel: 010-453 25 00
Fax: 010-453 25 10

rebecka-lvm@stat-inst.se

Institutionschef: Rose Wiman

Målgrupp: Kvinnor med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk, i kombination med psykisk ohälsa. Institutionen har uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda resursbehov. Resursbehoven utgörs av personella resurser kopplade till gravida klienter i behov av specialistmödravård.

SiS LVM-hem Rebecka/Ekebylund, enhet Ekebylund
Skånela, 195 96 Rosersberg
Telefon växel: 010-453 25 00
Fax: 010-453 25 07

ekebylund@stat-inst.se

Målgrupp: Kvinnor med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk, i kombination med psykisk ohälsa.

Dela sidan med andra