SiS kommentar till IVO:s tillsynsrapport

Tisdag 10 januari redovisade Inspektionen för vård och omsorg, IVO, det regeringsuppdrag de fått att genomföra förstärkt tillsyn av de särskilda ungdomshem där unga flickor vårdas. SiS har nu tagit del av rapporten.

– Vi inser allvaret i kritiken som framgår av rapporten och kommer förstås att analysera den noga. Tryggheten för placerade barn och unga är SiS främsta prioritering. SiS som myndighet är mitt uppe i ett utvecklingsarbete med fokus på de områden där vi behöver göra förbättringar, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

– Jag har också tagit del av ministerns uttalande och ser fram emot vår framtida dialog. SiS uppdrag är att ge barn, unga och klienter bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet. Det uppdraget svarar vi upp mot, men de brister som IVO pekar på tar vi på största allvar, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

GD har beslutat att myndigheten ska prioritera tre fokusområden de kommande åren. Det handlar om trygghet och säkerhet, platssituationen samt kompetensförsörjning.

– En förändring av en stor myndighet tar tid och vi behöver fortsätta vårt arbete med att höja kompetensen bland alla medarbetare, förbättra våra lokaler och anpassa verksamheten efter förändrade målgrupper med ökade vårdbehov, avslutar Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Nyhet,