SiS renodlar LSU-uppdraget till färre ungdomshem

Statens institutionsstyrelse (SiS) höjer säkerheten och stärker kompetensen på alla nivåer för att möta ett samhälle i förändring. Som en del i detta har SiS beslutat att de sju särskilda ungdomshem som i dag verkställer sluten ungdomsvård ska bli fem till antalet.

De ungdomshem som från och med hösten 2022 ska verkställa sluten ungdomsvård är Johannisberg i Kalix, Sundbo i Fagersta, Bärby i Uppsala, Tysslinge i Södertälje och Råby i Lund.

– Att samla och säkerställa kompetensen för LSU-uppdraget till färre ungdomshem innebär utökade möjligheter att bedriva en effektiv och säker sluten ungdomsvård, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark, generaldirektör vid SiS.

SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark. Foto: Elisabeth Ohlson

SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark. Foto: Elisabeth Ohlson.

En stor majoritet av alla som döms för grova brott under arton års ålder är pojkar. För att i akuta fall kunna omplacera en pojke ska det som huvudregel finnas minst två särskilda avdelningar enbart för pojkar som verkställer sluten ungdomsvård vid dessa fem ungdomshem. På avdelningar för flickor, och avdelningar med öppna platser, får ungdomar som verkställer sluten ungdomsvård placeras tillsammans med unga som vårdas enligt LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga).

En avdelning vid vardera Johannisberg, Sundbo och Tysslinge ska ta emot dömda pojkar som även har ett särskilt tillsynsbehov. Dessa avdelningar ska fortsättningsvis benämnas som avdelningar för barn och unga med särskilt tillsynsbehov (STB), och ersätta den tidigare benämningen avdelningar för unga med särskilda vård- och resursbehov.

SiS tidsplan är att beslutet ska vara fullt implementerat senast den 31 december 2022. Beslutet kommer, sett till varierande lokala förutsättningar, att påverka de särskilda ungdomshemmen i olika omfattning. Därför kommer implementeringen att ske successivt.

 

Kontakt: Jesper Lindberg, pressekreterare 010-453 41 32

Nyhet,