SiS lanserar nya socialtjänstenkäter

Den 3 oktober lanserar SiS reviderade versioner av socialtjänstenkäten. Syftet är att förenkla för socialtjänsten att bedöma de insatser som placerade ungdomar och klienter tar del utav.

SiS följer regelbundet upp vård- och behandling av placerade ungdomar och klienter, bland annat via en enkät till socialtjänsten. I enkäten ges socialtjänsten bland annat möjlighet att bedöma de insatser den enskilde tagit del av under vårdtiden.

SiS har under både 2021 och 2022 omarbetat socialtjänstenkäten, i syfte att dels förenkla för socialtjänsten att besvara frågorna och dels att utveckla frågorna så att de bättre belyser verksamhetens olika delar. Bland annat har det tillkommit frågor om ungdomens/klientens situation efter utskrivning.

Socialtjänstenkäten finns nu i tre versioner:

  • en för LVM
  • en för LVU
  • och en för LSU.

De nya enkäterna börjar användas från och med måndag 3 oktober 2022.

Relaterade sidor:

Socialtjänstenkäten

Nyhet,

Dela sidan med andra