SiS inför enhetlig larmorganisation

SiS inför enhetlig larmorganisation

Statens institutionsstyrelse (SiS) höjer säkerheten och stärker kompetensen på alla nivåer för att möta ett samhälle i förändring. SiS har nu beslutat att införa en enhetlig larmorganisation på samtliga ungdoms- och LVM-hem, i syfte att förbättra organisering vid och hantering av larmsituationer.

– Jag är mycket stolt och glad över att vi nu tar ytterligare steg för att förbättra säkerheten och höja tryggheten på hela SiS. Nu normeras hur våra medarbetare ska organisera ingripanden vid larmsituationer, säger Christer Johansson, säkerhetsdirektör på SiS.

Beslutet innebär att varje ungdomshem och LVM-hem ska ha en larmorganisation bestående av en larmgrupp och en larmledare. En larmledare ska finnas tillgänglig dygnet runt, och ska leda det direkta arbetet på larmplatsen. Arbetet inleds direkt med att ta fram en lokal rutin, utse larmgrupp och larmledare samt öva på hur det ska fungera i praktiken. Riktlinjerna ska börja gälla den 28 februari 2022.

 

Kontakt: Stefan Hell Fröding, pressansvarig.
Tfn: 010-453 41 20.

Nyhet,