SiS generaldirektör talar på Barnkonventionsdagen

Från vänster i bild, Sofia Wallström, generaldirektör IVO, Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt och föreståndare, Barnrättscentrum och Elisabet Åbjörnsson Hollmark, generaldirektör SiS.

 

Den 2 februari talar SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark på konferensen Barnkonventionsdagen. Konferensens fokus är: Lyssna på barnen och samverka - för barnets bästa.

Barnkonventionen, och en stärkt trygghet för våra barn och unga, är vägledande i allting vi gör inom ungdomsvården. I vårt arbete ska vi alltid beakta vad som bedöms vara barnets bästa. SiS barnrättsarbete fokuserar på tre områden. Det handlar om ökad trygghet, värdighet och egenmakt och vårt ansvar för att ge barn och unga rätt till delaktighet och inflytande.

– Jag är glad att få delta och ta del av olika perspektiv och erfarenheter. Vi kan ibland ha olika ingångsvärden, men har samma mål. Vi ska ge utsatta barn och unga i samhällets vård det skydd och stöd de har rätt till och lyssna till dem, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Barnkonventionsdagen arrangeras av JP Infonet och bland övriga deltagare finns bland annat Justitieombudsmannen, Barnombudsmannen och flera barnrättsorganisationer. Att lyssna på barnen och på andra medverkande är en viktig målsättning för dagen. En annan är att hitta former för samverkan. SiS har nyligen inlett en dialog med bland annat Childhood och Barnrättsbyrån och ser just samverkan med civilsamhället som en viktig del i arbetet med att driva barnrättsfrågorna framåt.

 

Foto: Helena Bjarnemark. Från vänster i bild, Sofia Wallström, generaldirektör IVO, Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt och föreståndare, Barnrättscentrum och Elisabet Åbjörnsson Hollmark, generaldirektör SiS.

Nyhet,