SiS generaldirektör om budgeten: Positivt att stödet till kommunerna fortsätter

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2023 en förlängning av subventioneringen av kommunernas avgifter för placeringar hos Statens institutionsstyrelse, SiS.
– Det är positivt att stödet till kommunerna fortsätter. För kommunerna kan en placering hos oss vara det sista alternativet för barn och ungdomar med de allra största behoven, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark, generaldirektör vid Statens institutionsstyrelse.

I regeringens budgetproposition för 2023 föreslås att anslaget för 2023, såsom tidigare aviserats, ökas med 49 000 000 kr. Regeringen föreslår även en förlängning av subventioneringen under 2023 och 2024 vilket innebär ett anslag på 484 000 000 kronor för 2023 och 532 000 000 kronor för 2024. Detta för att för att kunna subventionera de avgifter som kommunerna betalar för placering av ungdomar hos SiS.

– Det är positivt att stödet till kommunerna fortsätter. För kommunerna kan en placering hos oss vara det sista alternativet för barn och ungdomar med de allra största behoven. Det behövs långsiktiga förutsättningar och ökade möjligheter att rikta subventioner på ett fördelaktigt sätt för kommunerna, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark, generaldirektör vid Statens institutionsstyrelse.

– SiS är en myndighet i förändring. Vi ser redan nu initiala effekter av det pågående förändringsarbetet, men mer tydliga resultat kräver ett långsiktigt perspektiv och uthållighet. Regeringens satsning är välkommen och ger oss möjlighet att fortsatt ha fokus på kvalitetshöjande åtgärder inom vår verksamhet, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark, generaldirektör vid Statens institutionsstyrelse.

Regeringen föreslår att 1 934 179 000 kronor anvisas till Statens institutionsstyrelse för 2023. För 2024 och 2025 beräknas anslaget till
2 031 642 000 kronor respektive 1 518 462 000 kronor.

Nyhet,