SiS erbjuder två nya tjänster till kommunerna

Från och med januari 2022 införs två nya tjänster på Statens institutionsstyrelse - Mottagning och behovsbedömning samt Särskilt förstärkt avdelning.

”Mottagning och behovsbedömning” införs succesivt inom ungdomsvården och kommer på några års sikt helt att ha ersatt de två tjänsterna ”Akuttjänst” och ”Utredningstjänst”.

Idag finns avdelningar för mottagning och behovsbedömning på ungdomshemmen Råby, Hässleholm, Ljungaskog, Nereby, Margretelund, Eknäs och Tysslinge.

Avgiften för ”Mottagning och behovsbedömning” kommer att ligga på en nivå som motsvarar avgiften för akuttjänst respektive utredningstjänst.

Den andra tjänsten, ”Särskilt förstärkt avdelning”, är utvecklat och anpassat för ungdomar och klienter med autimspektrumtillstånd eller intellektuell funktionsnedsättning. ”Särskilt förstärkt avdelning” införs på fem institutioner inom både ungdoms- och missbruksvården.

Inom ungdomsvården kommer ”Särskilt förstärkt avdelning” införas på fyra ungdomshem. Det är på Brättegården, Rebecka, Ljungaskog och Fagared. Placering på ”Särskilt förstärkt avdelning” motsvarar avgiften som tidigare togs ut på den tidigare behandlingstjänsten på Brättegården, avdelning Trollebo/Kullen.

För missbruksvården kommer ”Särskilt förstärkt avdelning” att erbjudas vid LVM-hemmet Lunden och under senare delen på 2022 planeras för ytterligare en avdelning på LVM-hemmet Runnagården. Avgiften kommer att var lägre än för motsvarande verksamhet inom ungdomsvården då kostnader för skolgång inte ingår.

 

Läs mer om tjänsten Mottagning och behovsbedömning.
Läs mer om tjänsten Särskilt förstärkt avdelning.

Nyhet,