SiS ger replik på ledare i Dagens Nyheter 4 augusti

Dagens Nyheter publicerade den 4 augusti en ledare om Statens institutionsstyrelse (SiS), som man menar utgör en ”plantskola för kriminella.” Texten innehåller ett antal missuppfattningar och felaktigheter som SiS ser ett behov av att bemöta.

Av de 260 rapporterade avvikningarna som nämns i ledaren har cirka 30 procent skett från själva ungdomshemmet. Resterande avvikningar har skett då den unge befinner sig utanför institutionsområdet, på exempelvis hembesök eller bevakad vistelse ute i samhället. Dessa moment utgör viktiga delar av den individuella vård- och behandlingsplaneringen, och syftar till att stegvis förbereda den unge för ett liv utanför SiS. Av de avvikningar som nämns rör endast två ungdomar som vårdas inom SiS för att de är dömda för brott.

Påståendet att unga dömda för brott har fri tillgång till mobil och internet stämmer inte. SiS har rätt att begränsa användandet om det behövs med hänsyn till ordningen eller säkerheten vid ungdomshemmet, eller om användningen kan motverka den dömdes anpassning till samhället eller vara till skada för sig själv eller någon annan. Ett sådant beslut gäller i högst 14 dagar, men kan förnyas. Regeringen har beslutat att en utredare ska se över nuvarande lagstiftning. SiS är positiv till att denna utredning genomförs, då vi anser att lagstiftningen inte har följt med i samhällsutvecklingen.

Vidare framhålls att barn och ungdomar med allvarliga sociala problem blir placerade tillsammans med ungdomar som ligger bakom mord och sexualbrott. Den 18 januari 2021 fattade jag beslut om att placera ungdomar som är dömda för brott på separerade avdelningar, och målgruppen blandas numera inte med barn och unga som vårdas hos oss enligt lagen om vård av unga.

Med eller utan uppdraget att verkställa straffen för de knappt 70 brottsdömda ungdomarna har SiS att tvångsvårda hundratals kriminellt belastade barn och unga varje år. Både LVU-placerade och dömda för brott kan vara utagerande, föremål för hotbilder, ha gängkopplingar, missbruksproblem eller vara benägna att avvika. SiS är den myndighet med störst erfarenhet av målgruppen och kan erbjuda en välfungerande skolgång – den enskilt största skyddsfaktorn och en av de viktigaste återfallsförebyggande insatserna för en utsatt ungdom. Vi tar stora kliv på säkerhetsområdet och arbetar långsiktigt för att förbättra differentieringen i än högre grad. Alla som vårdas inom SiS har rätt till en god och trygg vård och behandling utifrån det individuella behovet.

Elisabet Åbjörnsson Hollmark,
generaldirektör Statens institutionsstyrelse.

 

Länk till ledare i Dagens Nyheter den 4 augusti 2022

Nyhet,

Dela sidan med andra