Omstrukturering i ledningen på Bärby ungdomshem

Statens institutionsstyrelse (SiS) har för avsikt att inom ramen för arbetsledningsrätten omplacera 8 av 12 medarbetare i ledningsgruppen på Bärby ungdomshem. Detta sker mot bakgrund av den osunda arbetskultur, med bland annat tystnadskultur och informella ledningsstrukturer, som identifierats på Bärby ungdomshem.

Det planerade beslutet innebär att medarbetarna ska börja jobba på annan arbetsplats inom myndigheten, och får nya geografiska placeringsorter inom dagspendlingsavstånd att utgå ifrån. Medarbetarna kommer att erbjudas liknande arbetsuppgifter inom ramen för deras anställning. Omplaceringarna genomförs formellt sett inom ramen för arbetsledningsrätten.

– Det krävs omfattande förändringar av ledarskapet på Bärby för att kunna bryta upp den osunda kultur som finns på arbetsplatsen. Oavsett var och på vilken nivå man arbetar inom SiS krävs professionalitet och att man lever upp till rollen som statsanställd, säger Helena Finér, tf. verksamhetsdirektör ungdomsvård norr.

SiS kommer nu att följa den arbetsrättsliga ordningen och har för avsikt att verkställa besluten i början av mars. Myndigheten kommer därefter att rekrytera nya avdelningsföreståndare samt biträdande institutionschef.

Tills den nya ordinarie ledningsgruppen är på plats kommer Bärby att ha en väl fungerande tillfällig ledningsstruktur, som kommer att inleda det nödvändiga förändringsarbetet. En viktig uppgift för institutionschefen och den nya ledningsgruppen på Bärby blir att etablera en professionell och god arbetskultur med SiS målgruppers bästa som mål.

 

Presskontakt:

Jesper Lindberg, Tfn: 010-453 41 32
Stefan Hell Fröding, Tfn: 010-453 41 20

Nyhet,