Obligatorisk grundutbildning igång

Nu är första omgången av SiS nya grundutbildning igång. Utbildningen är obligatorisk för alla nya medarbetare och omfattar många olika områden som juridik, etik, konflikthantering och praktiskt behandlingsarbete. 

SiS attraherar nya medarbetare med många olika kompetenser. Fler än fyra tusen personer arbetar på olika håll inom myndigheten. Den nya grundutbildningen bidrar till en gemensam syn på SiS komplicerade uppdrag.

– Grundutbildningen ger alla medarbetare samma utgångspunkt och bra förutsättningar att möta behoven hos ungdomar och klienter. Man får en gemensam bild av vårt uppdrag och hur vi bäst utför det, säger Åsa Stenman som är projektledare på SiS HR-avdelning.

Vissa delar är obligatoriska för alla oavsett arbetsuppgift. Andra moment läggs till utifrån den enskildes kunskapsnivå och arbetsuppgifter. För medarbetare i klientnära arbete blir utbildningen totalt tio veckor. Nyanställda med exempelvis administrativa uppgifter går de mer grundläggande delarna om SiS uppdrag och värdegrund samt rollen som statsanställd.

Tidigare har medarbetare i klientnära verksamhet kunnat gå olika separata utbildningar. Den obligatoriska grundutbildningen ger helt nya förutsättningar både för SiS som myndighet och för den enskilde medarbetaren att utföra sitt uppdrag.

Nyhet,

Dela sidan med andra