Ny institutionschef på SiS ungdomshem Folåsa

Kristina Granlund är från och med den 19 april 2022 ny institutionschef på SiS ungdomshem Folåsa i Vikingstad. Hon kommer närmast från en tjänst som verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen i Mjölby kommun.

– Statens institutionsstyrelse har ett komplext och viktigt samhällsuppdrag. I min roll som institutionschef kommer jag att arbeta för att skapa förutsättningar för en god och sammanhållen vård med våra placerade ungas bästa i fokus, säger Kristina Granlund.

Kristina Granlund har en bakgrund som socionom, och har arbetat som chef och ledare inom den sociala sektorn de senaste femton åren.

Fakta

SiS ungdomshem Folåsa tar emot skolpliktiga flickor med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Flickorna får vård med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Folåsa har fem avdelningar med totalt 38 platser. På ungdomshemmet arbetar omkring 110 tillsvidareanställda och ett 50-tal timvikarier.

Kontakt

Kristina Granlund, institutionschef Folåsa 010-451 40 00 (växel)

Jesper Lindberg, pressekreterare 010-451 41 32 jesper.lindberg@stat-inst.se

Nyhet,

Dela sidan med andra