Nu inför SiS strukturerade säkerhetsbedömningar

Som en del i arbetet med att höja tryggheten inför Statens institutionsstyrelse (SiS) nu strukturerade säkerhetsbedömningar inom hela myndigheten. Säkerhetsbedömningarna ger en samlad bild av de historiska och aktuella omständigheter som kan indikera förhöjd risk för till exempel hot, våld, avvikning och fritagning.

– Syftet med våra nya säkerhetsbedömningar är att reducera säkerhetsrisker, möjliggöra bättre anpassningar av vård och behandling och att öka tryggheten för både målgrupper och medarbetare, säger SiS säkerhetsdirektör Christer Johansson.

 

Foto: SiS säkerhetsdirektör Christer Johansson


SiS fattade i december 2021 ett inriktningsbeslut att införa strukturerade säkerhetsbedömningar som ett komplement till andra bedömningar som används i verksamheten. Sedan dess har implementering pågått på flera håll inom myndigheten. Bland annat har utbildningar genomförts och ett antal institutioner har påbörjat arbetet med att införa säkerhetsbedömningar.

De strukturerade säkerhetsbedömningarnas fyra nivåer är vägledande för de åtgärder som behöver vidtas för att minska risken för framförallt våld, avvikningar och fritagningar. En korrekt bedömd nivå ger barn, ungdomar och klienter möjlighet till en placering där tillsynsnivån är anpassad efter individens behov. Det kan även bidra till en tryggare arbetsmiljö för SiS medarbetare.

– Säkerhetsbedömningen ska alltid hållas aktuell och utgå från individen. Det innebär att säkerhetsnivån både kan revideras ned eller höjas. Vi skapar nu en sammanhållen, strukturerad riskhanteringsprocess och minskar riskerna för godtyckliga bedömningar, säger Christer Johansson.

SiS placeringsenhet samt alla institutioner ska senast den 31 oktober 2022 ha fungerande rutiner i enlighet med de beslutade riktlinjerna för säkerhetsbedömning.

 

Presskontakt:

Stefan Hell Fröding, Tfn: 010-453 41 20

Nyhet,