Möt SiS på Barnrättsdagarna

 

I år deltar SiS på Barnrättsdagarna i Karlstad den 24-25 maj.  I vår monter och workshop visar och berättar vi hur SiS skola väcker lust att lära - genom anpassade lokaler och fokus på varje elevs behov.

Barnrättsdagarna arrangeras av Stiftelsen Allmänna Barnhuset, och årets tema är ”Varje barns rätt till utbildning och information ur ett folkhälsoperspektiv”. Ett tema som går väl i linje med SiS satsning på en tillgänglig lärmiljö. En satsning som bland annat innebär:

  • Att vi successivt bygger nya standardskolor på våra ungdomshem
  • Att alla skolor har minst ett klassrum möblerat som en tillgänglig lärmiljö, med extra fysiska anpassningar
  • Att alla skolor får ökad kunskap om evidensbaserade metoder och strategier som stödjer arbetet med tillgänglig lärmiljö utifrån elevers olika förutsättningar

I SiS monter finns rektorer som berättar om det praktiska arbetet i SiS skola. Här finns också möjlighet att se hur en anpassad lärmiljö kan se ut i ett av SiS klassrum, både vad gäller möbler och hjälpmedel.

Läs mer om SiS skola här.

 


Foto: Karin Söderqvist
Bilden visar en SiS-medarbetare i vår skolmiljö tillsammans med fiktiva elever.

Nyhet,

Dela sidan med andra