Första spadtaget för Margretelund

Tisdagen den 13 september togs första spadtaget för de nya byggnaderna vid SiS ungdomshem Margretelund.

Utbyggnaden kommer att omfatta en helt ny skolbyggnad, en gymnastikhall och två nya standardavdelningar.

Behovet av nybyggnation och renovering är stort. Den nuvarande skolan är inte tillräckligt anpassad för verksamheten och de gamla lokalerna är slitna. De nya byggnaderna kommer att innebära ett stort lyft för ungdomshemmet.

Platserna på Margretelund kommer att bli 14 fler till antalet, och när nybygget är klart behöver uppemot 30 personer nyanställas. Omställningen pågår under två år och är helt genomförd under början av 2024.

"Nya" Margretelund står klart under 2024.

Nyhet,

Dela sidan med andra