2022

 • Möt SiS på Barnrättsdagarna


  Nyhet

  I år deltar SiS på Barnrättsdagarna i Karlstad den 24-25 maj. I vår monter och workshop visar och berättar vi hur SiS skola väcker lust att lära - genom anpassade lokaler och fokus på varje elevs behov.

 • Ny institutionschef på SiS ungdomshem Folåsa


  Nyhet

  Kristina Granlund är från och med den 19 april 2022 ny institutionschef på SiS ungdomshem Folåsa i Vikingstad. Hon kommer närmast från en tjänst som verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen i Mjölby kommun.

 • Trygghet och säkerhet går hand i hand


  Nyhet

  Just nu rapporteras det om SiS i medierna med anledning av doktoranden Kajsa Nolbecks avhandling, Göteborgs Universitet. Vi välkomnar granskning av SiS, och det är bra att vårt komplexa och samhällsviktiga uppdrag lyfts.

 • SFA - ett nytt koncept som växer och tar form


  Nyhet

  SiS vårdkoncept Särskilt förstärkta avdelningar, SFA, växer. Nu finns SFA på fyra ungdomshem och ett LVM-hem, och ytterligare ett LVM-hem börjar använda vårdkonceptet i år.

 • Bättre arbetsmiljö på SiS


  Nyhet

  Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet i förändring. Idag redovisar SiS sitt arbete med att förbättra arbetsmiljön på myndighetens ungdoms- och LVM-hem till Arbetsmiljöverket. Bakgrunden är Arbetsmiljöverkets föreläggande där SiS uppmanas att åtgärda vissa brister.

 • Nu inför SiS strukturerade säkerhetsbedömningar


  Nyhet

  Som en del i arbetet med att höja tryggheten inför Statens institutionsstyrelse (SiS) nu strukturerade säkerhetsbedömningar inom hela myndigheten. Säkerhetsbedömningarna ger en samlad bild av de historiska och aktuella omständigheter som kan indikera förhöjd risk för till exempel hot, våld, avvikning och fritagning.

 • SiS arbete kopplat till kriget i Ukraina


  Nyhet

  Situationen i Ukraina får konsekvenser även för Statens institutionsstyrelse (SiS). Myndigheten följer noga utvecklingen, och ser kontinuerligt över förmågan att hantera ändrade förutsättningar för vårt samhällsuppdrag.

 • SiS årsredovisning visar på positiva resultat


  Nyhet

  2021 har varit ett händelserikt år för Statens institutionsstyrelse (SiS). Myndigheten har påbörjat förflyttningar inom flera centrala verksamhetsområden.

 • Omstrukturering i ledningen på Bärby ungdomshem


  Nyhet

  Statens institutionsstyrelse (SiS) har för avsikt att inom ramen för arbetsledningsrätten omplacera 8 av 12 medarbetare i ledningsgruppen på Bärby ungdomshem. Detta sker mot bakgrund av den osunda arbetskultur, med bland annat tystnadskultur och informella ledningsstrukturer, som identifierats på Bärby ungdomshem.

 • SiS stänger tillfälligt avdelning på Bärby


  Nyhet

  För att kunna säkerställa en trygg vård- och behandlingsmiljö stängs tillfälligt avdelning Klockbacka på SiS ungdomshem Bärby från och med fredag den 11 februari. Det som ligger till grund för stängningen är att det framkommit brister i vårdmiljön, bland annat i bemötandet av placerade unga från medarbetare på avdelningen.