2022

 • SiS stärker arbetet mot otillbörliga relationer och sexuella övergrepp


  Nyhet

  Det pågår ett omfattande utvecklings- och förändringsarbete inom Statens institutionsstyrelse, SiS. Arbetet syftar till att stärka kvalitén i vården och behandlingen. Ett område som redan är högt prioriterat är att förhindra otillbörliga relationer och sexuella övergrepp inom SiS verksamhet. Nu stärks arbetet ytterligare.

 • SiS ger replik på ledare i Dagens Nyheter 4 augusti


  Nyhet

  Dagens Nyheter publicerade den 4 augusti en ledare om Statens institutionsstyrelse (SiS), som man menar utgör en ”plantskola för kriminella.” Texten innehåller ett antal missuppfattningar och felaktigheter som SiS ser ett behov av att bemöta.

 • Om SVT:s granskning av avvikningar inom ungdomsvården


  Nyhet

  Sveriges Television har sänt ett inslag om att 260 avvikningar skett under året från SiS ungdomshem. En avvikning innebär ett vårdavbrott för en placerad individ, men viktiga aspekter av SiS uppdrag belystes dessvärre inte i inslaget. Inte heller vilka sakförhållanden som döljer sig bakom siffrorna.

 • Verksamhet ställs om för fler akutplatser


  Nyhet

  Mot bakgrund av den ansträngda platssituationen inom myndigheten har den nationella stabsorganisationen utrett möjligheten att föra över vissa avdelningar från missbruksvården till ungdomsvården.

 • SiS replik: Därför har vi brist på platser just nu


  Nyhet

  Det ansträngda platsläget har fått stor medial uppmärksamhet. SiS generaldirektör, Elisabet Åbjörnsson Hollmark, svarar nu på kritiken på Svenska Dagbladets debattsida.

 • Klarälvsgården ska få högsta säkerhetsklassning


  Nyhet

  SiS har beslutat om en femårig plan för säkerhetsklassning av myndighetens ungdoms- och LVM-hem. Beslutet innebär att Klarälvsgården, som tredje ungdomshem, planeras att uppnå högsta säkerhetsklassning under 2025.

 • SiS i stabsläge på grund av platsbristen


  Nyhet

  SiS kan idag inte leva upp till kravet att omedelbart anvisa plats utifrån barnens och ungdomarnas behov och socialtjänstens efterfrågan. Därför upprättar SiS en nationell stabsorganisation i syfte att stödja och förbättra den rådande platssituationen.

 • SiS föreläser på internationell MI-konferens


  Nyhet

  Just nu pågår konferensen ICMI – en konferens om MI, motiverande samtal. SiS är på plats och föreläser om en pågående pilotstudie.

 • SiS inrättar visselblåsarfunktion


  Nyhet

  Nu lanserar SiS en visselblåsarfunktion. Syftet är att upptäcka och motverka missförhållanden, för att stärka medborgarnas förtroende för myndigheten.

 • Obligatorisk grundutbildning igång


  Nyhet

  Nu är första omgången av SiS nya grundutbildning igång. Utbildningen är obligatorisk för alla nya medarbetare och omfattar många olika områden som juridik, etik, konflikthantering och praktiskt behandlingsarbete.