Två av SiS ungdomshem får en ny högsta säkerhetsnivå

SiS höjer säkerheten på sina ungdomshem. Det presenterade SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark och socialminister Lena Hallengren på en pressträff måndag 18 januari.

SiS ungdomshem Tysslinge.

Två av hemmen, Tysslinge i Södertälje och SiS ungdomshem Johannisberg i Kalix, får högre nivå på säkerheten än vad som funnits tidigare på SiS. Dessutom ska LVU- och LSU-ungdomar separeras så att de aldrig är på samma avdelning.

Dessa ungdomshem ska kunna hantera ungdomar som bedöms ha de högsta riskerna avseende avvikningar och hot och våld.

- Ungdomshemmen Tysslinge och Johannisberg har efter bedömning visat sig ha goda förutsättningar att bli institutioner i högsta säkerhetsnivå, säger SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Institutioner med den högsta säkerheten är utrustade både tekniskt och fysiskt så att det ska vara extra svårt att frita ungdomar, avvika eller att smuggla in något via inkast, försändelser eller leveranser. De är också anpassade så att det ska gå att skilja ungdomar åt - antingen för att de är i konflikt med varandra eller för att de är målkamrater.

Säkerhetsmedvetandet hos medarbetare ska vara högt när det gäller riskbedömningar, kompetens, rutiner, arbetssätt och bemötande.

Syftet med åtgärderna är att säkerställa trygghet för ungdomar och medarbetare.

Dela upp LVU- och LSU-ungdomar

Samtidigt beslutas att dela upp LSU- och LVU-avdelningar inom hela SiS. Att skilja på LVU och LSU ger ökade möjligheter till en säkerhetsnivå som är anpassad för respektive placeringsgrund och leder till ökad trygghet för både ungdomar och medarbetare.

Det innebär att Råby ungdomshem, Fagareds ungdomshem, Bärby ungdomshem, Sundbo ungdomshem, Johannisbergs ungdomshem och Tysslinge ungdomshem kommer att ha renodlade LSU-avdelningar.

Pressträff med Lena Hallengren och SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark gällande Statens institutionsstyrelse (SiS)

Nyhet,