Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS vill ha kvar LSU

DN har publicerat en artikel och intervju med Malin Östling, verksamhetsdirektör för SiS ungdomsvård söder. Rubriken och ingressen kan felaktigt tolkas som att SiS tycker det är bra om Kriminalvården tar över LSU-verksamheten.

Så är inte fallet.

– Jag står inte bakom lagförslaget utan jag tycker att LSU ska utvecklas. Redan idag finns en möjlighet att i vissa fall, utifrån synnerliga skäl, döma till fängelse. Men det är något annat och betyder inte att jag står bakom lagförslaget, säger Malin Östling.

– Det bästa för ungdomarna som döms till sluten ungdomsvård är att de placeras på våra institutioner, fortsätter Malin Östling. Vi kan ungdomsgruppen och kan erbjuda både skola och behandling som är anpassad för just den målgruppen.

De allra flesta LSU-ungdomar sköter sig väldigt bra under tiden på institution, och tar till sig både behandling och den utbildning SiS kan ge. Den unge kommer bort från sitt destruktiva sammanhang och får tid att tillsammans med våra psykologer och kunniga medarbetare åstadkomma en verklig förändring.

Malin Östling, verksamhetsdirektör för SiS ungdomsvård söder.

– Första förutsättningen för vård och behandling under tiden hos oss är att den unge är närvarande. SiS har en därför nu en stor satsning på säkerhetshöjande åtgärder för att stärka säkerheten och öka samhällsskyddet, säger Malin Östling.

När ungdomarna kommer tillbaka ut i samhället igen måste det övriga samhället ta vid.

Läs mer om hur SiS arbetar med sluten ungdomsvård

Relaterade nyheter:

Forskningsstudie om unga i kriminella nätverk

Nyhet,