Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS utreder förutsättningarna för en intern tillsynsfunktion

Inom ramen för myndighetens kvalitetshöjande arbete har Statens institutionsstyrelse (SiS) beslutat att utreda förutsättningarna för att inrätta en intern tillsynsfunktion. Syftet är att öka möjligheterna till att snabbare identifiera, analysera och agera på missförhållanden eller andra brister i den egna verksamheten.

– Vi granskas ständigt av ett flertal myndigheter, och det är bra för både SiS och våra ungdomar och klienter. Med en intern tillsynsfunktion skulle vi kunna bli mer proaktiva, agera snabbare och stärka vårt eget löpande förbättringsarbete, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark, generaldirektör vid SiS.

Uppdraget ska innefatta förslag på en övergripande beskrivning av tillsynsfunktionens syfte och uppdrag, organisatorisk placering samt bemanning inklusive kravprofiler för chef och medarbetare. Uppdraget ska även se över behov av förordningsändringar och andra behov av justerade eller kompletterande styrdokument som behövs för att inrätta en intern tillsynsfunktion.

Utredningen ska ta i beaktande att tillsynsfunktionen på sikt bör kunna omhänderta barns, ungas och klienters möjlighet att framföra klagomål. Uppdraget ska redovisas till generaldirektören senast den 22 november 2021.

 

Kontakt

Jesper Lindberg, pressekreterare
010-453 41 32

Nyhet,