SiS ungdomshem Johannisberg utökar antalet LSU-platser

Från och med den 1 december 2021 justeras målgruppen på Statens institutionsstyrelses (SiS) ungdomshem Johannisberg i Kalix. Avdelningen Älven med sju platser, som tidigare tagit emot pojkar placerade enligt lagen om vård av unga (LVU), kommer framöver att ta emot pojkar dömda till sluten ungdomsvård (LSU). Syftet med beslutet är att bättre möta efterfrågan på LSU-platser nationellt.

–Det är viktigt att SiS ständigt följer samhällsutvecklingen och anpassar verksamheten utifrån de vård- och behandlingsbehov som finns. Att utöka antalet LSU-platser på just Johannisberg är rimligt sett till ungdomshemmets säkerhetsnivå, som vi dessutom arbetar med för att stärka ytterligare, säger Helena Finér, tillförordnad verksamhetsdirektör för SiS ungdomsvård norr.

SiS ungdomshem Johannisberg i Kalix kommer från och med den 1 december att ha 14 LSU-platser samt 18 LVU-platser. Ungdomshemmet tar emot icke skolpliktiga pojkar och flickor i åldrarna 16-21 år.

 

Kontakt

Jesper Lindberg, pressekreterare
010-453 41 32

Nyhet,

Dela sidan med andra