Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS skolplan ett stöd för fortsatt skolgång

Bilden visar en äldre kvinna som pratar med en yngre kvinna.

Nu finns en skolplan för ungdomar i gymnasieåldern inom SiS. Genom att visa för mottagande skolor vilken utbildning eleverna har fått på SiS blir den ett stöd för fortsatt skolgång.

Skolplanen är SiS huvudmannaplan för utbildning motsvarande gymnasieskola inom SiS. Skolplanen är ett styrande dokument för utbildning som ska ges inom ramen för introduktionsprogrammen individuellt alternativ samt språkintroduktion för ungdomar i gymnasieåldern.

– Nu har vi ett styrdokument för våra gymnasieelever som konkretiserar och synliggör vad vi gör inom SiS skola. Så att vi kan följa upp utbildningen och säkerställa att de får vad de behöver för sin fortsatta skolgång, säger Åsa Vildblomma, rektor på Fagareds ungdomshem.

– Det är ett enormt förtroende att vi får ta hand om de här ungdomarna. De har inte valt oss, men vi har valt att arbeta här och att synliggöra att världen är så mycket större än de vet och därifrån ge dem allt vad de behöver för att kunna fortsätta sin utbildning utanför SiS.

Utöver de grundskoleämnen och gymnasiegemensamma ämnen, som eleverna ska ges möjlighet att studera, så kan eleverna även erbjudas yrkesförberedande kurser som finns lokalt på ungdomshemmet.

Individuell studieplan för alla elever

Varje elev inom introduktionsprogrammet ska ha en individuell studieplan med en tydlig målsättning för elevens utbildning.

Åsa Vildblomma, rektor på Fagareds ungdomshem.

– Här är våra studie- och yrkesvägledare en jätteviktig resurs, de hjälper ungdomarna med att ta fram och sätta mål, ge målfokus och är med dem kontinuerligt under vistelsen på SiS, säger Åsa Vildblomma.

Planen viktig för mottagande skola

Planen är utformad så att den kan följa med elevdokumentationen till mottagande skola. I skolplanen beskrivs hur SiS skola arbetar med bland annat dokumentation, samverkan för obruten skolgång, individuell studieplan, struktur och innehåll i utbildningen. I planen beskrivs varje ungdomshems utbud inom utbildningen. Tillsammans med elevens individuella studieplan ger dokumentet en bild av vilken utbildning eleven fått med sig under sin placering på SiS.

– Många av våra elever är oroande över att de ska behöva börja om. Det här dokumentet blir ett slags kontrakt med mottagande skola så att eleven kan känna trygghet i att de bär med sig sina kunskaper till mottagagande skola och kan fortsätta sin utbildning, säger Åsa Vildblomma.

 

Vill du veta mer?

Läs SiS skolplan för introduktionsprogram

 

Toppbild:

Bild på studie- och yrkesvägledare (SYV) inom SiS som pratar med en elev. Eleven på bilden är fiktiv och representeras av en modell.
Foto: Fredrik Sandin Carlson.

Nyhet,