Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS satsar på säkerhet och trygghet för målgrupper med störst behov

bilden visar ett trädgrensliknande mönster i gul, rosa och brun färg.

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en expertmyndighet och ska vara en plats för förändring för de ungdomar och klienter som placeras på SiS. För att lyckas med det komplexa uppdraget krävs ökade resurser, långsiktighet och uthållighet.

Nu har myndigheten lämnat in budgetunderlaget för perioden 2022-2024 till regeringen. Det handlar om investeringar i säkerhet likväl som satsningar på små avdelningar med särskilt vårdinnehåll för de barn, ungdomar och klienter med störst behov.

SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark. Foto: Elisabeth Ohlson 

– SiS ska vara en plats för förändring. Då är trygghet och säkerhet, individuellt anpassad vård och behandling, ändamålsenliga lokaler och medarbetare med rätt kompetens och utbildning för sitt uppdragsjälvklara förutsättningar.

– Därför känns det arbete vi nu gör och planerar för nödvändigt, säger SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Ett långsiktigt arbete för en säker och trygg vård och boendemiljö

I dag består SiS lokalbestånd till stor del av gamla och slitna fastigheter som inte når upp till de krav som ställs på modern tvångsvård. SiS projekterar för nya avdelningar och skolor, och myndigheten har tagit beslut om en tioårig lokalförsörjningsstrategi för att långsiktigt byta ut och ersätta det bestånd som uppnått sin tekniska livslängd.

Ökad säkerhet nödvändigt för att skapa den trygghet som krävs

SiS har en verksamhet där hot och våld är inslag i vardagen. Därför görs satsningar på bland annat en helt ny säkerhetsorganisation, säkerhetsklassning av våra ungdomshem och särskilda avdelningar för högriskungdomar inom sluten ungdomsvård. Detta kommer att kräva stora investeringar.

Satsa på små avdelningar med särskilt vårdinnehåll

I takt med att behoven hos våra barn, ungdomar och klienter ökar måste SiS förändra och utveckla vissa insatser och tjänster. De små förstärkta avdelningar med hög bemanning och särskilt anpassat behandlingsinnehåll som SiS nu inrättar är ett sätt att möta ökad psykiska ohälsa och allt större vårdbehov. Särskilt hos de flickor som vårdas på SiS.

Alla behöver ha den kompetens som behandlingsarbetet och programverksamheten kräver. Här kommer SiS planerade grundutbildning att fylla en viktig och nödvändig funktion.

SiS budgetunderlag 2022-2024

Nyhet,