Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS med på temadag om LVM-vården

Den 27 april arrangerar SiS och Sveriges kommuner och regioner (SKR) en webbsänd temadag om LVM-vården.

– Intresset för vad LVM-vården innehåller är stort hos chefer inom socialtjänsten, psykiatrin och beroendevården. Det märkte vi efter en inledande dialog med SKR tidigare i vår. Man vill veta mer och tror att det kan finnas en kunskapsbrist om innehållet i LVM-vården inom socialtjänsten, berättar Birgitta Dahlberg, tf. verksamhetsdirektör för SiS missbruksvård.

Temadagen inleds med en övergripande presentation av LVM-vården, statistik om målgruppen samt en beskrivning av den behandling som klienterna erbjuds.

– Vi kommer också att berätta om våra hälso- och sjukvårdsinsatser och nödvändigheten av ett bra samarbete med olika vårdgivare. En annan punkt på programmet är vårt arbete med de klienter som har ett omfattande omvårdnadsbehov.

SiS pågående arbete med att inrätta platser för de kvinnor som har störst vårdbehov kommer också att presenteras.

Birgitta Dahlberg, tf. verksamhetsdirektör SiS missbruksvård.
Foto: Elisabet Ohlson

– Vi har tillsammans med SKR satt ihop ett program som ger stort utrymme för frågor och dialog. Vår förhoppning är att hitta vägar för fortsatt samarbete, säger Birgitta Dahlberg.

Anmälan till temadagen görs via SKR.

Nyhet,