Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS ledningsgruppers arbete ska utvecklas

Bilden visar tre personer som diskuterar med varandra i ett stort rum.

Nu inleds ett arbete för utveckling av alla ledningsgrupper inom SiS. Målet är att stärka ledning och styrning på alla nivåer inom myndigheten.

SiS har ett behov av att arbeta strategiskt med olika områden inom chefs- och ledarskap. SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark har därför bestämt att alla ledningsgrupper inom myndigheten ska jobba aktivt med att utveckla sitt ledningsgruppsarbete.

– Den här satsningen ska stärka ledningsarbetet och styrbarheten på alla nivåer inom SiS. Om våra ledningsgrupper har gemensamma och goda arbetssätt kommer det göra stor skillnad för möjligheterna att nå myndighetens mål, säger GD Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Veronika Kvernes, HR-strateg på SiS HR-avdelning.

– Forskning visar att arbetsgrupper som arbetar bra tillsammans trivs bättre på jobbet och skapar bättre resultat. De utsätts också för mindre hot och våld från klienter, berättar Veronika Kvernes, HR-strateg på SiS HR-avdelning.

Institutionernas ledningsgrupper börjar i höst

Under hösten kommer ledningsgrupper på SiS institutioner att påbörja sina utvecklingsinsatser. Vilka som börjar först avgörs av varje verksamhetsområde. Även avdelnings- och enhetschefer på SiS huvudkontor börjar ledningsgruppsutveckling under hösten.

Verksamhetskontorens ledningsgrupper startar däremot sitt utvecklingsarbete före sommaren och SiS chefsledningsgrupp (CLG) är redan nu igång med arbetet.

 

 

Toppbild: Bild på SiS-medarbetare på en av SiS institutioner.
Foto: Elisabeth Ohlson

Nyhet,