SiS lämnar hyresavtalet för Lövsta ungdomshem

Statens institutionsstyrelse (SiS) har kommit överens med fastighetsägaren om att i förtid lämna hyresavtalet för Lövsta ungdomshem i Vagnhärad. Detta innebär att ungdomshemmet, som stängdes tillfälligt under våren 2019, nu fullt ut avvecklas.

– Det är positivt för SiS, våra målgrupper och inte minst skattebetalarna att kunna lämna hyreskontraktet för Lövsta i förtid. I och med detta frigörs pengar som nu kan användas till att investera i lokaler och förbättra verksamheten på våra andra ungdoms- och LVM-hem, säger ekonomi- och planeringsdirektör Anna Sandahl.

SiS har gjort en sammanvägd bedömning och anser att verksamheten och lokalerna vid Lövsta inte kan möta de behov myndigheten har. Därför har SiS tillsammans med fastighetsägaren Specialfastigheter landat i beslutet att säga upp befintligt hyreskontrakt och fullt ut avveckla Lövsta. De resurser som nu frigörs kan istället satsas där behoven finns, och möjligheterna att kunna bedriva en kvalitetssäkrad vård och behandling i mer ändamålsenliga lokaler ökar.

För att lösa avtalet betalar SiS 55 miljoner kronor till Specialfastigheter. Siffran har förhandlats fram utifrån bland annat fastighetens värde, drift- och underhållskostnader. Att fortsätta betala hyra för Lövstas tomma lokaler för hela avtalsperioden fram till år 2035 hade motsvarat 168 miljoner kronor. De minskade kostnaderna för de kommande åren kommer att möjliggöra investeringar i verksamheten på andra ungdoms- eller LVM-hem. Den samlade årskostnaden för Lövsta under hela avtalstiden fram till år 2035 motsvarar exempelvis byggnation av två helt nya och ändamålsenliga standardhus, med två avdelningar och 16 platser vardera.

– SiS resurser ska gå dit behoven finns och bidra till att stärka vårt vård- och behandlingsuppdrag. Med den här lösningen säkrar vi en god ekonomisk hushållning av statens resurser och tar ansvar för att skattebetalarnas pengar används på ett mer effektivt sätt, säger Anna Sandahl.

 

Kontakt

Jesper Lindberg, pressekreterare
010-453 41 32

 

Nyhet,

Dela sidan med andra