SiS inför strukturerade säkerhetsbedömningar

bilden visar en SiS-medarbetare som tittar ut från en säkerhetskur inne på en avdelning.

Statens institutionsstyrelse (SiS) har beslutat att införa strukturerade säkerhetsbedömningar för samtliga ungdomar och klienter. Bedömningarna ska ge en aktuell och samlad bild av de säkerhetsrisker som kan indikera förhöjd risk för till exempel våld, avvikning och fritagning under hela placeringstiden. De är också tänkta att underlätta bedömningen av vilka åtgärder som behövs för att reducera riskerna.

– Att införa strukturerade säkerhetsbedömningar är en betydande förändring och utgör en viktig del i myndighetens arbete med att stärka vårt vård- och behandlingsuppdrag. Syftet med denna åtgärd är ytterst att skapa en tryggare miljö både för våra ungdomar och klienter och SiS medarbetare, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark, generaldirektör vid SiS.

Säkerhetsbedömningen ska vara vägledande för de åtgärder som behöver vidtas för att minska risken för framförallt våld, avvikningar och fritagningar under hela placeringstiden. En korrekt bedömd säkerhetsnivå ger ungdomar och klienter möjlighet till en placering där tillsynsnivån är anpassad efter individens behov.

SiS har tidigare arbetat med riskbedömningar av olika typer, men det har inte funnits någon samlad och aktuell dokumentation av risker och riskreducerande åtgärder lätt tillgänglig i SiS system för arbetsledare eller klientnära medarbetare. Detta har försvårat den övergripande riskhanteringsplan som annars hade kunnat följa ungdomen eller klienten från inskrivning till utskrivning. Inga av de riskbedömningar som gjorts tidigare var heller specifikt framtagna för att bedöma risken för avvikning eller fritagning.

Den nya säkerhetsbedömningen resulterar i en slutlig bedömning i fyra nivåer. Den grundar sig på såväl historiska som aktuella faktorer såsom ungdomens eller klientens mående och beteende, tidigare hot- och våldshändelser, tidigare avvikningar och andra bakomliggande relevanta faktorer.

Säkerhetsbedömningen ska säkerställa en gemensam struktur, som på ett enkelt sätt möjliggör kontinuerlig komplettering av relevanta uppgifter och uppföljning. Bedömningen ska fungera som stöd i planeringen av arbetet med ungdomar och klienter, och som en del av underlag inför beslut som kräver riskbedömningar, exempelvis gällande utevistelser eller riskfyllt ensamarbete. Den ska därför vara lättillgänglig i SiS klientadministrativa system.

Den nya säkerhetsbedömningen börjar tillämpas under våren 2022.

 

Kontakt

Jesper Lindberg, pressekreterare
010-453 41 32

 

 

Toppbild:
Bilden visar en SiS-medarbetare i en säkerhetskur på en avdelning, på en av SiS institutioner.
Foto: Elisbeth Ohlson

Pressmeddelande,

Fakta

Dela sidan med andra