Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Regeringen väntas ge Statskontoret i uppdrag att se över SiS ungdomshem

Regeringen förbereder ett uppdrag till Statskontoret att analysera om SiS har de förutsättningar som krävs för att leva upp till uppdraget, med särskilt fokus på flickor som är där av psykosociala problem.

Regeringen väntas också be Statskontoret att se över SiS samverkan med socialtjänst och hälso- och sjukvården. Regeringen förbereder nu uppdraget och ska fatta ett beslut inom kort. Uppdraget ska avrapporteras i mars 2022.

– Det är bra att regeringen nu förbereder ett uppdrag till Statskontoret att se över förutsättningarna för vården och behandling för alla ungdomar inom SiS, och särskilt välkomnar jag att man har fokus på gruppen flickor, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark, generaldirektör på SiS.

Nyhet,