Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Regeringen släpper restriktionerna – hur påverkar det arbetet på SiS?

Från och med 29 september påbörjas en gradvis återgång till vanliga rutiner runt om i landet. Pandemin är inte över och framför allt på våra ungdomshem och LVM-hem behandlas fortfarande en stor del ovaccinerade personer. De medarbetare som haft möjlighet att jobba hemifrån kommer att påbörja en successiv återgång till kontoret.

Det är av yttersta vikt att skydda ungdomar och klienter som är inskrivna på SiS. Flertalet är ovaccinerade när de kommer till SiS och fokus blir då att hjälpa till med vaccinationer så alla får ett bra skydd. Mina kollegor på institutionerna gör dagligen ett fantastiskt arbete och vet att det inte är över och att de måste fortsätta hålla i och hålla ut, säger SiS planeringsdirektör Anna Sandahl.

 

Foto: SiS planeringsdirektör Anna Sandahl


Samtidigt ska de medarbetare som har kunnat arbeta hemifrån påbörja en gradvis och smittsäker återgång till kontoret. Inriktningen för hösten är att fortsatt arbeta upp till 50 procent på distans och resterande del på kontoret. Många medarbetare har uttryckt glädje över att få träffas fysiskt på arbetsplatsen.

Det blir påtagligt för oss alla hur viktigt sociala kontakter och relationer är i det dagliga arbetet. Jag ser med tillförsikt på hösten och hoppas och tror att vi kommer att kunna balansera en gradvis återgång med att fortsätta att hålla ut, säger Anna Sandahl.

Nyhet,