Ökad trygghet och service på Tysslinge

Centralvakten på Tysslinge är nu på plats. Den nya funktionen är en del i arbetet med att höja säkerheten och innebär ökad trygghet och service för både medarbetare och ungdomar.


Generaldirektören beslutade den 18 januari om säkerhetshöjande åtgärder för två av myndighetens institutioner; Johannisberg i Kalix och Tysslinge i Södertälje. Syftet är att öka tryggheten och säkerheten för såväl medarbetare som de unga som vistas på institutionen. Den nyinrättade centralvakten är en av de säkerhetshöjande åtgärder som införts.


– Genom att all in-och utpassering till institutionen styrs från centralvakten kan vi hindra avvikning och försvåra fritagning och gisslantagning. Det ökar trygghet och säkerhet i arbetsmiljö och boendemiljön, säger Mikael Skaldeman, institutionschef på Tysslinge ungdomshem.


Säkerhet och service via centralvakten

Centralvakten fyller även en viktig roll som servicefunktion, då alla telefonsamtal, leveranser och besök till institutionen sker via centralvakten.

Att in- och utpassering sker via centralvakten innebär att medarbetarna inte längre kan komma in och ut med sina egna nycklar och passerkort. Anna-Sara Bäck, skyddsombud på Tysslinge menar att det är positivt ur ett arbetsmiljöperspektiv.


– För medarbetarna är det tryggt. När det inte är möjligt för en ungdom att till exempel komma över ett passerkort för att avvika så minskar risken för gisslantagande. Trygga medarbetare skapar en trygg boendemiljö på avdelningarna, säger Anna-Sara Bäck.

 

 


Fortsatt arbete under 2022

Under våren kommer den stora gräsytan på baksidan av institutionen att sektioneras, så att det blir fler mindre utemiljöer och ytor för olika aktiviteter.
– Det är otroligt positivt, ungdomarna kommer att kunna vistas utomhus i mindre grupper, vilket möjliggör att vi kan erbjuda ungdomarna mycket längre tid utomhus och meningsfulla aktiviteter, Säger Anna-Sara Bäck.

Utanför ungdomshemmet kommer ett yttre perimeterstaket, en fordonsluss och en vägbom att byggas, för att minska risken för att någon som inte ska vistas i närheten av ungdomshemmet kan komma nära.

– Bommen och det nya skalskyddet kommer att öka tryggheten för ungdomarna som befinner sig på institutionen. Har de till exempel en hotbild mot sig så ska de känna sig trygga när de vistas hos oss, så att de kan fokusera på sin vård- och behandling, skola och fritidsaktiviteter, säger Mikael Skaldeman, institutionschef.

På institutionen pågår även ett omfattande arbete med att se över rutiner och arbetssätt för att minska hot och våldsincidenter.

– Säkerheten på institutionen är så mycket mer än bara skalskyddet. Vi ser nu över vår larmorganisation och visiterar allmänna utrymmen och bostadsrum proaktivt, för att få bort vapen, farliga föremål och narkotika. Den nya säkerhetsbedömningen gör också att vi kan göra adekvata riskbedömningar på daglig basis, det underlättar såväl i det dagliga arbetet som vid utevistelser och transporter, säger Mikael Skaldeman.

 

Foto: Mikael Skaldeman, institutionschef, Anna-Sara Bäck, skyddsombud och Firas Ishaq, operatör centralvakt.

Nyhet,

Dela sidan med andra