Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Ny chef på Gudhemsgården

Ulrika Hermansson är sedan den 1 augusti ny institutionschef på Statens institutionsstyrelses (SiS) LVM-hem Gudhemsgården i Falköping. Hon kommer närmast från en tjänst som områdeschef för öppenvårdsmottagningen i Jönköping.

– Jag ser fram emot att tillsammans med mina medarbetare utveckla vården på Gudhemsgården. SiS arbete är viktigt när det gäller att rädda liv och vi gör det genom att bemöta våra klienter med respekt, omtanke och tydlighet, säger Ulrika Hermansson.

Ulrika Hermansson är utbildad psykiatrisjuksköterska och har arbetat inom akutpsykiatri, allmänpsykiatri samt beroendevården.

Gudhemsgården tar emot män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk enligt lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Syftet med vården är att bryta ett livshotande missbruk och motivera till frivillig behandling. LVM-vård varar i högst sex månader och ska så snart som möjligt övergå i öppnare former.

Kontakt

Ulrika Hermansson, institutionschef Gudhemsgården 010-453 40 00 (växel)

Jesper Lindberg, pressekreterare 010-453 41 32

Nyhet,